PXL-NeXT LVEB Case studies

Actualiteitsseminarie: Wat moet een cijferberoeper weten over de nieuwe fiscale procedureregels

07-02-2024
PXL-NeXT - Elfde-Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Hoe het evenwicht tussen bevoegdheden van de fiscus en de rechten van de belastingplichtige steeds meer verstoord geraakt!

 

Een onderdeel van de regeringsverklaring van het huidige regering is het opvoeren van de strijd tegen de fiscale fraude. De Minister van Financiën heeft diverse actieplannen tegen de fiscale fraude gelanceerd met tal van maatregelen. Een aantal van deze maatregelen zijn reeds in nieuwe wetgeving omgezet, terwijl andere in het vooruitzicht zijn gesteld.

 

Vraag is echter in hoeverre al deze maatregelen een impact hebben op de fiscale fraude.

 

Wat wel een feit is, is dat deze maatregelen de bevoegdheden van de fiscus maar blijven uitbreiden. De praktijk leert echter dat dit laatste steeds neerkomt op een aantasting van de rechten van de belastingplichtige.

 

In dit seminarie zal dan ook de stand van zaken aangaande deze problematiek behandeld worden:

 

  • De vernieuwde onderzoeks-; bewaar-, aanslag- en verjaringstermijnen;
  • De fiscale ambtenaren met de hoedanigheid van gerechtelijke politie; (MOTEM’s)
  • Het bemoeilijken van de contacten met de fiscus;
  • Een verdere uitholling van het bankgeheim;
  • De draagwijdte van de CRS-controles;
  • De evolutie in de rechtspraak aangaande het visitatierecht;
  • De dwangsom bij niet medewerking van de BP;
  • De toepassing van de Antigoon-doctrine;
  • De klokkenluiderswet ook voor de cijferberoepers?

 

 

Deze opleiding wordt hybride aangeboden, d.w.z. 'on campus' of via 'livestream'.

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

woensdag 07 februari 2024
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 30 januari 2024 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: vrijdag 02 februari 2024 (23:59)

Sprekers

Bart Smets

Bart Smets

advocaat ConSenso Advocaten

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator

Bart Smets

Bart Smets

Bart.smets@pxl.be

Contactpersoon

Nathalie  Voets

Nathalie Voets

nathalie.voets@pxl.be

Bijlagen

Bijlage
PXLNext- evenwicht fiscus-BP.pdf