PXL-NeXT LVEB Case studies

Updating boekhoudrecht

11-03-2024
PXL-NeXT - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Naar jaarlijkse gewoonte stelt dit niet te missen seminarie u in staat om uw kennis inzake boekhoudwetgeving te actualiseren.

 

Jan Verhoeye inventariseert en analyseert de ontwikkelingen in de wetgeving en in de rechtspraak van het afgelopen jaar 2023. Hij heeft daarbij ook aandacht voor mogelijke nieuwe initiatieven van de Europese Commissie en de Europese Raad, omdat die een steeds grotere invloed hebben op de Belgische regelgeving.

Naast de wijzigingen aan de regelgeving inzake boekhoud- en jaarrekeningenrecht komen ook de nieuwe (ontwerp)adviezen aan bod die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen het afgelopen jaar op haar website publiceerde. Het gaat o.a. om:

 

Tot slot zal de spreker ook een stand van zaken geven aangaande de Individuele Beslissingen inzake Boekhoudrecht (IBB’s) die de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zal kunnen afleveren.

 

 

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

maandag 11 maart 2024
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: maandag 04 maart 2024 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: zondag 03 maart 2024 (23:59)

Sprekers

Jan Verhoeye

Jan Verhoeye

Meer

Prijs

Ambtenaar: 50,00 EUR

Bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

Deelnemer: 100,00 EUR

Ere-bestuurslid LVEB: 0,00 EUR

LVEB-lid: 50,00 EUR

PXL-Personeel: 0,00 EUR

PXL-Student: 10,00 EUR

Sponsor: 0,00 EUR

Organisator