Hogeschool PXL

Onderwijs- en inspiratiedag: Multi- en interdisciplinair onderwijs

22-02-2024
PXL-NeXT - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Op donderdag 22 februari 2024 organiseert de Associatie Universiteit – Hogescholen Limburg (AUHL) in samenwerking met haar partnerinstellingen UHasselt en Hogeschool PXL de tweejaarlijkse onderwijs- en inspiratiedag. In de editie van 2024 willen we de docenten van UHasselt en Hogeschool PXL inspireren en ondersteunen rond het thema ‘multi-en interdisciplinair onderwijs'. [English below]

 

Complexe maatschappelijke vraagstukken, ook wel wicked problems genoemd,  hebben vaak geen eenduidige oplossing en kunnen niet opgelost worden met een louter discipline-gedreven benadering. Door multi- en interdisciplinair onderwijs een plaats te geven binnen het hoger onderwijs leren we studenten hoe ze om kunnen gaan met deze uitdagingen. De onderwijs- en inspiratiedag wil docenten inspireren om ruimer na te denken over de plaats van multi- en interdisciplinair onderwijs in hun opleidingsonderdeel en hun opleiding. Graag zetten we ook in op het connecteren van disciplines onderling.

 

Programma

 

12.00u - 13.00u : Ontvangst met broodjeslunch

 

13.00u - 14.30u : Keynote & paneldiscussie

 

14.30u - 16.00u : Workshop

 

16.00u - 17.00u : Afsluitende netwerkreceptie

 

 

On Thursday 22 February 2024, the Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg (AUHL), in cooperation with its partner institutions Hasselt University and Hogeschool PXL, will organise an education and inspiration day. In the 2024 edition, we want to inspire and support lecturers at Hasselt University and Hogeschool PXL on the theme of 'multi- and interdisciplinary education'.

 

Complex social issues, also known as wicked problems, often don’t have a single solution and cannot be solved with a purely discipline-driven approach. By implementing multi- and interdisciplinary education within higher education, we teach students how to deal with these challenges. The education and inspiration day aims to inspire lecturers to think more broadly about the place of multi- and interdisciplinary education in their courses and their education. We would also like to focus on connecting disciplines with each other.

 

 


 

Opmerkingen

Personeelsleden van de UHasselt dienen zich te registreren als nieuwe gebruiker via de eerste button (registreren als particulier).

Datum en tijd

donderdag 22 februari 2024
12:00 ⇾ 17:00

Inschrijven kan tot en met: woensdag 14 februari 2024 (23:59)

Contactpersoon

Stijn Janssen

stijn.janssen@auhl.be

Valeria Micoli

valeria.micoli@auhl.be