PXL-NeXT LVEB Case studies

Updating vennootschapsrecht

27-03-2024
PXL-NeXT - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019, heeft het Belgische vennootschapslandschap een significante transformatie ondergaan. Dit seminarie richt zich op de uitwerking van deze veranderingen, de belangrijkste rechtspraak die hieruit is voortgevloeid, en de praktische implicaties in de praktijk. Bovendien staan de sprekers ook stil bij enkele punten van kritiek die vandaag nog steeds bestaan, ondanks de reparatiewetgeving die ingevoerd werd sinds de inwerkingtreding van het wetboek.

 

Komen zeker aan bod:

 

  • Inwerkingtreding: hoe zat het weer met de overgangsbepalingen? Ben ik nu effectief te laat om de statuten van mijn vennootschap te wijzigen?
  • Overzicht van de wijzigingen: opfrissing van de belangrijkste wijzigingen tussen het oude wetboek en het nieuwe, met bespreking van enkele belangrijke capita selecta vanuit de praktijk.
  • Overzicht van belangrijke rechtspraak sedert de inwerkingtreding en lessen die hieruit getrokken kunnen worden.

 

Dit seminarie is een must voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met vennootschapsrecht.

 

Opmerkingen

Na afloop van de vorming (binnen de 48 uur) ontvangt u de opname van de sessie, die u 14 dagen lang kan herbekijken.

Let wel, het herbekijken van deze opname geeft geen recht op een aanwezigheidsattest!

 

Datum en tijd

woensdag 27 maart 2024
18:30 ⇾ 21:30

Inschrijven kan tot en met: dinsdag 19 maart 2024 (23:59)
Kosteloos annuleren kan tot en met: dinsdag 31 december 2024 (00:00)

Sprekers