PXL- Professionalisering

soft skills - online informatiesessie

15-02-2024

In deze informatiesessie gaan we na wat soft skills zijn, hoe de gekozen soft skills zich verhouden tot de X-factor en waarom we juist aandacht dienen te besteden aan de ontwikkeling van soft skills. We hebben ook aandacht voor; hoe soft skills aangeleerd, ontwikkeld en geëvalueerd kunnen worden.

 

Datum en tijd

donderdag 15 februari 2024
13:00 ⇾ 14:00

Inschrijven kan tot en met: maandag 12 februari 2024 (23:59)

Contactpersoon

Evelyne Sannen

evelyne.sannen@pxl.be